An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.901082006" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.424686123" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_speccategory.speccat_id AS id, ip_speccategory.speccat_name AS name, ip_speccategory.speccat_seo AS seo, COALESCE(ips.ile, 0) as ile FROM ip_speccategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ile, speccat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card card, ip_city city WHERE card.card_status = '0' AND card.card_id = ip_card_cs.card_id AND city.city_id=card.city_id AND ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND ip_cs.subcat_id=42757 GROUP BY speccat_id ) ips ON (ips.speccat_id=ip_speccategory.speccat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.subcat_id=42757 AND ip_cs.speccat_id=ip_speccategory.speccat_id ORDER BY ip_speccategory.speccat_name Zbieractwo - iPolska.info
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
An error occured in: ERROR: syntax error at end of input LINE 1: UPDATE banner SET b_view=b_view+1 WHERE b_id= ^ Query: UPDATE banner SET b_view=b_view+1 WHERE b_id=
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
42-120 Miedźno, Konopnickiej 37,
pow.: kłobucki, woj.: Śląskie
34 317 83 06
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
63-940 Bojanowo, Kopernika 12,
pow.: rawicki, woj.: Wielkopolskie
65 545 62 45
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
05-430 Celestynów, Jatne 17,
pow.: otwocki, woj.: Mazowieckie
22 789 74 50
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
07-420 Kadzidło, Dylewo Poprzeczna 8,
pow.: ostrołęcki, woj.: Mazowieckie
608 766 971
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
12-100 Szczytno, Lipowa Góra Zachodnia 1b,
pow.: szczycieński, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 624 14 23
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
31-220 Kraków, Sawiczewskich 17,
pow.: krakowski, woj.: Małopolskie
12 654 95 91
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
67-410 Sława, Lipinki,
pow.: wschowski, woj.: Lubuskie
68 356 72 44
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
80-336 Gdańsk, Karpacka 6b,
pow.: Gdańsk, woj.: Pomorskie
58 559 77 62
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
18-400 Łomża, Zabawna 1,
pow.: łomżyński, woj.: Podlaskie
86 473 29 94
CentroEnergia - ElekFrycPiwniczankaRajsmet MałyiPolskaRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-22 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl