An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1102807821" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.87854761" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, ips.ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card card, ip_city city WHERE card.card_status = '0' AND card.card_id = ip_card_cs.card_id AND ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND city.city_id=card.city_id AND ip_cs.cat_id=42063 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42063 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Produkcja filmowa - iPolska.info An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1806614256" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ilosc FROM ip_cs cat, ip_card_cs cc, ip_card card, ip_city city WHERE city.city_id=card.city_id AND card.card_status = '0' AND card.card_id=cc.card_id AND cc.cs_id=cat.cs_id AND cat.subcat_id=42507
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
An error occured in: ERROR: syntax error at end of input LINE 1: UPDATE banner SET b_view=b_view+1 WHERE b_id= ^ Query: UPDATE banner SET b_view=b_view+1 WHERE b_id=
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
02-562 Warszawa, Odolańska 20/1,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 646 73 40
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
02-953 Warszawa, Kosiarzy 20a,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 881 02 72
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
02-787 Warszawa, Nowoursynowska 174b,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
601 324 146
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
05-090 Raszyn, Sportowa 10a lok. 8,
pow.: pruszkowski, woj.: Mazowieckie
506 845 402
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
00-121 Warszawa, Sienna 43,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
02-323 Warszawa, Radomska 8 lok. 24,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
602 365 888
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
02-535 Warszawa, Łowicka 51/56,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
603 066 336
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
01-002 Warszawa, Nowolipie 27/9,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
600 824 353
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
82-300 Elbląg, Rodziny Nalazków 13/21,
pow.: elbląski, woj.: Warmińsko-mazurskie
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
40-003 Katowice, Teatralna 8,
pow.: Katowice, woj.: Śląskie
606 249 758
CentroEnergia - ElekFrycPiwniczankaRajsmet MałyiPolskaRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-22 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl